Personvernerklæring

Pustepause samler ikke inn personopplysninger, men innhenter anonymisert bruksstatistikk for å forbedre tjenesten. Her kan du lese mer om hva det betyr for deg.

Hva menes med personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en person, eksempelvis navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Hvilker regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Pustepause er ansvarlig for all håndtering av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, og er pliktig å følge personopplysningsloven.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Vi samler ikke inn personopplysninger om deg.

Analyse

For å få viktig informasjon om hvordan våre brukere bruker Pustepause, bruker vi Mixpanel til å lagre anonymiserte bruksdata. Dette gir oss innsikt om våre brukere som helhet, men ingen data om enkelt-besøkende.